Состојба на Избирачкиот список - 15.10.2017
Критични датуми:
- граѓани со наполнети 18 години живот со важечка лична карта или пасош на денот на изборите (15 октомври 2017 година),
- умрени лица 30 дена пред денот на распишувањето на изборите (06 Јули 2017 година) и
- други податоци од Избирачкиот список на денот на распишувањето на изборите (16 Август 2017 година).


Упатство за користење на апликацијата:            
 
Во формата за пребарување по име и презиме, полињата означени со * се задолжителни. Опционално можете да изберете општина и/или избирачко место...

За поефикасно користење на кириличната поддршка користете ја следнава легенда:

[ ] \ ; ' Q W X Y
Ш Ѓ Ж Ч Ќ Љ Њ Џ Ѕ


За пребарување во Избирачкиот список по адреса кликнете ТУКА.

За пребарување во Избирачкиот список по единствен матичен број кликнете
ТУКА.
 
* Име:
* Презиме:
Општина:
Избирачко место:
Внесете го кодот од сликата