Состојба на Избирачкиот список - 01.09.2023


Упатство за користење на апликацијата:            
 
Во формата за пребарување по име и презиме, полињата означени со * се задолжителни. Опционално можете да изберете општина и/или избирачко место...

За поефикасно користење на кириличната поддршка користете ја следнава легенда:

[ ] \ ; ' Q W X Y
Ш Ѓ Ж Ч Ќ Љ Њ Џ Ѕ


За пребарување во Избирачкиот список по адреса кликнете ТУКА.

За пребарување во Избирачкиот список по единствен матичен број кликнете
ТУКА.
 
* Име:
* Презиме:
Општина:
Избирачко место:
Внесете го кодот од сликата