Состојба на Избирачкиот список - 01.09.2023


Упатство за користење на апликацијата:            
 
За пребарување по адреса, започнете со избор на општина. После изборот на општина, се прикажуваат населените места во таа општина, после изборот на населеното место, се прикажуваат улиците во тоа населено место...

За пребарување во Избирачкиот список по име и презиме кликнете ТУКА.

За пребарување во Избирачкиот список по единствен матичен број кликнете
ТУКА.
 
Општина :