Состојба на Избирачкиот список - 15.10.2017
Критични датуми:
- граѓани со наполнети 18 години живот со важечка лична карта или пасош на денот на изборите (15 октомври 2017 година),
- умрени лица 30 дена пред денот на распишувањето на изборите (06 Јули 2017 година) и
- други податоци од Избирачкиот список на денот на распишувањето на изборите (16 Август 2017 година).


Упатство за користење на апликацијата:            
 
За пребарување по адреса, започнете со избор на општина. После изборот на општина, се прикажуваат населените места во таа општина, после изборот на населеното место, се прикажуваат улиците во тоа населено место...

За пребарување во Избирачкиот список по име и презиме кликнете ТУКА.

За пребарување во Избирачкиот список по единствен матичен број кликнете
ТУКА.
 
Општина :