Состојба на Избирачкиот список - 01.09.2023


Упатство за користење на апликацијата:            
 
Внесете го вашиот единствен матичен број и бројот од сликата и кликнете БАРАЈ.

Ќе добиете повратна информација за тоа дали вашите податоци се наоѓаат на Избирачкиот список.

За пребарување во Избирачкиот список по име и презиме кликнете ТУКА.

За пребарување во Избирачкиот  список по адреса кликнете
ТУКА.
 
ЕМБГ:
Внесете го кодот од сликата