Состојбата на податоците во објавениот Избирачки список е заклучен избирачки список- 11.12.2016 година.

Упатство за користење на апликацијата:            
 
Внесете го вашиот единствен матичен број и бројот од сликата и кликнете БАРАЈ.

Ќе добиете повратна информација за тоа дали вашите податоци се наоѓаат на Избирачкиот список.

За пребарување во Избирачкиот список по име и презиме кликнете ТУКА.

За пребарување во Избирачкиот  список по адреса кликнете
ТУКА.
 
ЕМБГ:
Внесете го кодот од сликата
 
     

Согласно член 31, став 2, точка 28-г од Изборниот законик, Државната изборна комисија го објавува Избирачкиот список на својата веб страна со следниве податоци: име, презиме и адреса на избирачите.
Секој граѓанин, има право да поднесе барање до Државната изборна комисија да не биде објавена неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни причини. Барањето граѓанинот може да го поднесе до Подрачното одделение/канцеларија на Државната изборна комисија според неговото место на живеење.