Состојба на Избирачкиот список - 15.10.2017
Критични датуми:
- граѓани со наполнети 18 години живот со важечка лична карта или пасош на денот на изборите (15 октомври 2017 година),
- умрени лица 30 дена пред денот на распишувањето на изборите (06 Јули 2017 година) и
- други податоци од Избирачкиот список на денот на распишувањето на изборите (16 Август 2017 година).


Упатство за користење на апликацијата:            
 
Внесете го вашиот единствен матичен број и бројот од сликата и кликнете БАРАЈ.

Ќе добиете повратна информација за тоа дали вашите податоци се наоѓаат на Избирачкиот список.

За пребарување во Избирачкиот список по име и презиме кликнете ТУКА.

За пребарување во Избирачкиот  список по адреса кликнете
ТУКА.
 
ЕМБГ:
Внесете го кодот од сликата