Упатство за користење на апликацијата:            
 
Внесете го  единствениот матичен број, внесете го кодот од сликата  и кликнете на копчето БАРАЈ.

Ќе добиете повратна информација за тоа дали вашите податоци се наоѓаат на Избирачкиот список и се потполно точни.
 
Матичен број: